Marrit Verveld is advocaat en gespecialiseerd op het gebied van financieel-economisch strafrecht, bestuursstrafrecht en privacyrecht.

Wetgeving waarmee Marrit vaak werkt zijn onder meer het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Huis voor klokkenluiders.

Marrit werkte recent onder meer voor de volgende opdrachtgevers:

  • F. van Lanschot Bankiers
  • Kempen & Co
  • Heineken International
  • Loyens & Loeff
  • Funding Circle
  • Kennedy Van der Laan
  • De Brauw Blackstone Westbroek

Marrit heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– strafrecht > financieel-economisch strafrecht;
– informaticarecht / ICT recht > privacy recht.

Deze registratie verplicht elk kalenderjaar per geregistreerd rechtsgebied ten minste tien opleidingspunten te behalen volgens de normen van de orde van advocaten.

Marrit is lid van de Vereniging Privacy Recht en het Netwerk van Ondernemende Juristen.