Marrit Verveld is advocaat en gespecialiseerd op het gebied van compliance en onderzoeken.

Wetgeving op het gebied van compliance betreft alle regels die de overheid aan bedrijven oplegt ter bevordering van integriteit en ter voorkoming van fraude en strafbare feiten. Wetgeving waarover Marrit op dit vakgebied vaak adviseert zijn de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft), klokkenluiderswetgeving, sanctiewetgeving, anti-omkopingswetgeving en privacywetgeving.

Marrit ondersteunt ondernemingen ook als sprake is van een (mogelijke) misstand door middel van onderzoek; een vaststelling van de feiten via bijvoorbeeld onderzoek naar e-mails, documenten, telefoongesprekken en camerabeelden en (getuigen)verhoren.

Marrit werkt onder meer voor de volgende opdrachtgevers:

  • F. van Lanschot Bankiers
  • Kempen & Co
  • Heineken International
  • Loyens & Loeff
  • Funding Circle
  • Kennedy Van der Laan