Marrit Verveld is advocaat en gespecialiseerd op het gebied van financieel-economisch strafrecht, bestuursstrafrecht en privacyrecht.

Wetgeving waarmee Marrit vaak werkt zijn onder meer het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Huis voor klokkenluiders.

Marrit werkte recent onder meer voor de volgende opdrachtgevers:

  • F. van Lanschot Bankiers
  • Kempen & Co
  • Heineken International
  • Loyens & Loeff
  • Funding Circle
  • Kennedy Van der Laan
  • De Brauw Blackstone Westbroek

Marrit Verveld heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied strafrecht (financieel-economisch strafrecht) geregistreerd. Deze registratie verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied. In 2019 zal Marrit zich ook registreren op het rechtsgebied ICT-recht (privacy recht).