E-privacy verordening

Het Europese voorstel voor een e-privacy verordening bevat nieuwe regels op het gebied van privacy en elektronische communicatie. In het voorstel worden persoonlijke communicatiediensten (bijv. WhatsApp, Skype) gebonden aan de regels die tot nu toe alleen golden voor traditionele elektronische communicatiediensten. Ook veranderen de regels op het gebied van cookies, vertrouwelijkheid van communicatie en direct marketing. In dit artikel in Privacy & Informatie beschrijft Marrit de hoofdzaken uit het voorstel.

Rapport Transparency International over Beneficial Ownership Transparency in Nederland

Transparency International Nederland (TI-NL) presenteert vandaag een nieuw onderzoeksrapport genaamd ‘Behind The Scenes: Beneficial Ownership Transparency in the Netherlands’.  Volgens het rapport heeft Nederland een jaar na de onthullingen uit de Panama Papers nog veel werk te verrichten om grootschalige internationale witwasconstructies en ongeoorloofde praktijken van belastingontduiking effectief te kunnen bestrijden. Dit is met name het geval als het gaat om offshore constructies die de eigenaar in staat stellen zijn identiteit en zakelijke transacties te verbergen. Marrit mocht de expert review van het rapport uitvoeren.

Masterclass Financieel Economische Criminaliteit

De Erasmus School of Accounting & Assurance organiseert op 18 en 19 mei 2017 een tweedaagse masterclass voor onder meer advocaten, accountants en toezichthouders. De masterclass gaat over diverse actuele ontwikkelingen op het gebied van financieel economische criminaliteit, zoals ontwikkelingen op het gebied van terrorismefinanciering, cybersecurity en klokkenluiden. Marrit is één van de sprekers tijdens deze masterclass. Meer informatie is te vinden op deze website.

Cursusdag klokkenluiders

Marrit spreekt op 17 november a.s. op een cursusdag over klokkenluiders. Aandacht wordt besteed aan strafrechtelijke en arbeidsrechtelijke aspecten bekeken vanuit het perspectief van de medewerker en de onderneming. Naast Marrit spreken een vertegenwoordiger van het Huis voor Klokkenluiders en een arbeidsrechtadvocaat. De cursus wordt georganiseerd door de Bijzonderstrafrecht Academie.

Het cursusprogramma is hier te vinden.

Veilige kerstverlichting

De hoogste bestuursrechter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in een procedure tegen Kaemingk (importeur en exporteur van decoratieve kerstartikelen) in het ongelijk gesteld. De NVWA verbood Kaemingk bepaalde kerstverlichting te verhandelen omdat deze niet veilig zou zijn. Kaemingk ging tegen dit besluit van de NVWA in bezwaar en beroep bij de rechtbank Rotterdam. De rechtbank Rotterdam zag al geen reden te twijfelen aan de veiligheid van de kerstverlichting en dat is nu bevestigd door het CBb. Marrit stond Kaemingk bij in de procedure bij het CBb.