Publicaties

  • “Het Europese voorstel voor een e-Privacy-verordening”, Privacy & Informatie, april 2017, p. 70-76
  • “Het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders: Een praktijkgerichte bespreking”, Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, juni 2015, p. 146-153
  • “De vierde anti-witwasrichtlijn” (met A.J.P. Tillema), Ondernemingsrecht juni 2015, p. 304-305
  • “De vierde anti-witwasrichtlijn en de gevolgen voor Wwft-instellingen”, Tijdschrift Onderneming & Strafrecht in Praktijk, april 2015, p. 7-12
  • “Van intern onderzoek tot strafprocedure – een praktische beschouwing” (met A.J.P. Tillema), Tijdschrift Onderneming & Strafrecht in Praktijk, december 2013, p. 11-17
  • “1+1=3: Samen tegen cybercrime” (met C.M. Gerritsma-Breur), Tijdschrift Onderneming & Strafrecht in Praktijk, september 2013, p. 16-22
  • “Netwerk- en informatiebeveiliging: ontwikkelingen in het regelgevende kader” (met A.J.P. Tillema), Ondernemingsrecht, p. 390-395

Overig